Stjepan Markušić - župnik od 20. prosinca 1987. do 28. kolovoza 1999.

  • Rođen 12. rujna 1951. godine

  • svećenik od 1976. godine

  • nakon mlade mise 1976. godine bio na službama u Kutini

  • 1980. – 1987. župnik u Gaju i upravitelj župe Antunovac u zapadnoj Slavoniji

  • župnik Župe Sv. Juraj u Trnju 1987. - 1999.

  • 1999. - 2022. godine povjerena mu je župnička služba u Macincu.

  • DIJECEZANSKI svećenik VARAŽDINSKE BISKUPIJE, žpk Macinec, bolnički dušobrižnik u crkvi pohoda bl. Djevice Marije

  • 2012. godine imenovan  je dušobrižnikom u Županijskoj bolnici u Čakovcu.

  • na vlastiti zahtjev umirovljen u rujnu 2022.

 

Izvod iz Spomenice Župe Sv. Juraj u Trnju, tom II., stranica 106.

"Na moju vlastitu zamolbu preuzv. Marko Culej, biskup varaždinski oslobodio me službe upravitelja Župe Sveti Juraj u Trnju. U Župu sam došao na Božić 1987. Odlazim radosno, a tako sam i došao. Vodila me samo želja da uz svoje ljudske slabosti upravljam Župom svojim sposobnostima. Upravitelj Župe bio sam SAM i to mi je bila najveća „mana“. Nadam se da će nakon višegodišnje materijalne obnove ovogodišnje Misije dati zamaha jo većem duhovnom rastu. Bog neka blagoslovi sve moje suradnike čija su imena mnoga. Zahvalan sam župljanima za velike radosti, a napose za pažnju prilikom proslave 20. god. svećeništva 1996. godine. Odlazim u Župu Macinec, a svome nasljedniku želim uspješan početak i nastavak u onome gdje sam ja stao ili nisam stigao.

(na blagdan Velike Gospe 1999.)

 

8. rujna 2022. - odlazak u mirovinu