Stjepan Markušić - župnik od 20. prosinca 1987. do 28. kolovoza 1999.

  • Rođen 12. rujna 1951. godine

  • DIJECEZANSKI svećenik VARAŽDINSKE BISKUPIJE, žpk Macinec, bolnički dušobrižnik u crkvi pohoda bl. Djevice Marije

  • 2012. godine imenovan  je dušobrižnikom u Županijskoj bolnici u Čakovcu.