Pilovi i poklonci (raspela) u Čehovcu

Sveti Ivan Nepomuk – zaštitnik od voda

(sjeverni dio naselja)

 

Sveta Obitelj

(centar naselja)

Ovo je slika prije obnove

Posveta obnovljenog pila bila je 3.11.2012.)

Raspelo prema Gomili

(polja na zapadnoj strani sela)

Pil Isus svijeta premišljava

(južni dio naselja)