Izvješće o primitku i izdatku novčanih priloga za kapelu Blažene Djevice Marije Kraljice u Donjem Pustakovcu na dan 13. prosinca 2004.

1.a - Primici na žiro račun župe - donatori značajnih novčanih sredstava navedeni su prema datumu uplate: Međimurjeplin Čakovec, Općina Donji Kraljevec, Međimurske vode Čakovec, Croatia osiguranje, Županijski proračun, Župni ured Sveti Juraj, PTMG d.o.o. trgovina i marketing u građevinarstvu, Međimurska banka Čakovec i Plinacro d.o.o.  u ukupnom iznosu od 242.000 kuna.

1.b - Primitak na uplatnicu - mještani Donjeg Pustakovca i drugih mjesta - po abecednom redu prezimena: Aktiv žena 1.000,00, Obitelj Ivana Barića (Sveti Juraj u Trnju 84/4) 1.000,00, Tomo Barić (D. Pustakovec 119) 300,00, Ivan Blagus (D. Pustakovec 76) 1.000,00, Dragutin Borović (D. Pustakovec 74) 1.500,00, Željko Borović (D. Pustakovec 89) 1.500,00, Đuro Božek (D. Pustakovec 39) 10.000,00, Obitelj Ane Brisar (D. Pustakovec 68) 1.458,03, Mladen Čonka (D. Pustakovec 124) 10.000,00, Stjepan Čonka (D. Pustakovec 109) 2.000,00, DVD Donji Pustakovec (uplata na žiro-račun!)  5.000,00, Josip Harandi (Sveti Juraj u Trnju 111) 50,00, Obitelj Hatlak (D. Pustakovec 29) 1.000,00, Josip Herman (D. Pustakovec 113) 5.000,00, Vlč. Mijo Horvat i Katica Horvat (D. Pustakovec 60) 5.000,00, Josip Hrelja (D. Pustakovec 13) 438,00, Leonard Ivković (D. Pustakovec 37) 2.000,00, Vladimir Ivković (D. Pustakovec 55) 15.000,00, Drago Jančec (D. Pustakovec 112) 5.000,00, Ivan Jančec (donji Pustakovec 38) 200,00, Pavao Jančec (D .Pustakovec 43) 10.000,00, Ivan Jasnić (D. Pustakovec 23) 1.000,00, Josip Kolar (Sveti Juraj u Trnju 84) 100,00, Đuro Kos (D. Pustakovec 40) 500,00, Jurica Kos (D. Pustakovec 26) 500,00, Franjo i Stjepan Kramar (D. Pustakovec 110) 10.000,00, Stjepan Kramar (D. Pustakovec 104) 2.000,00, Ivan Kramar (D. Pustakovec 93) 1.000,00, Slavko Kramar (D. Pustakovec 41) 500,00, Kata Mihocek (D. Pustakovec 44) 300,00, Obitelj Pankasz-Hlišć (D. Pustakovec 35)500,00, Vlč. Mladen Sinković (Velika Mlaka) 7.320,10, Vladimir i Ivan Sinković (D. Pustakovec 62) 7.320,10, Drago Strahija (D. Pustakovec 73) 1.000,00, Marija Strahija (D. Pustakovec 92) 1.462,00, Drago Švenda (D. Pustakovec 84) 1.500,00, Obitelj Štampar (D. Pustakovec 45) 1.000,00, Jelena Vincek (D. Pustakovec 71) 200,00 kuna. Ukupno je prikupljeno 114.648,23 kuna

Konačni prihodi na dan 13. prosinca su 356.648,23 kuna.

2. Izdaci do 13. prosinca 2004. su: 341.225,42 kuna. Svaki od ugovorenih poslova isplaćen je isplatnicom kod vlč. Kelemenića ili mu je posao bio plaćen na njegov poslovni račun.

3. Stanje blagajne  (primici + izdaci na dan 13. 12. 2004)  je 15.428,81 kuna

                     

Navodimo i ostale donatore koji su materijalnim sredstvima, popustima pri nabavi robe za kapelicu, zatim provjerenim snižavanjem cijene svojih radova i na kraju vlastitim majstorskim radom doprinijeli da se kapela dovrši do današnjeg stanja. To su:

Poljoprivredna zadruga Čakovec - RJ Donji Kraljevec, Klesarstvo Zrna Hodošan, Hrvatske vode- Ispostava Čakovec, Elektroinstalater Josip Markati Hodošan, Betaplast d. o. o. Donji Kraljevec, Vigma d.o.o. Kotoriba, Pavlic-asfalt-beton Goričan, Tondach Hrvatska, d.d. Bedekovčina, EKO-Međimurje d.d. Šenkovec, Hrvatske šume Zagreb, Hidrotehnika d.o.o. Čakovec, Međimurje-inženjering d.d. Čakovec, Urbia d.o.o. Čakovec, Franjo Branović - tesarska radionica Orehovica, Vladimir Meglić akademski slikar Zagreb, Zoran Viceban Zagreb, Marijan Gorupić Otok, Miljenko Grozdek Strelec, Međimurje-graditeljstvo d.o.o. Čakovec, AM- Akustik montaža Čakovec, M.D.I. - stolarska radionica Sveti Juraj u Trnju, Stolarija Horvat Donji Pustakovec, Keramičarski obrt Kramar Donji Pustakovec, Zadol - staklarstvo. PVC i ALU stolarija Donji Kraljevec, Štefok-Ting-Trade d.o.o. Donji Kraljevec, ME-KOMP d.o.o. Hodošan, Andrija Šavora Hodošan, Nevenka Kramar Cvjećarnica Donji Pustakovec, Panonska pivovara d.o.o., Krika cerade Nedelišće, Penny d.o.o. Čakovec, Ferokotao d.o.o. Donji Kraljevec, Ivan Ivković dipl. iur. Čakovec, sestra Leonarda Ivković, Hrvatska elektroprivreda d. d. DP Čakovec, Studio M d.o.o. Čakovec, Majster - građevinski obrt Domašinec, Tegra d.d. Čakovec, Dohomont d.o.o. Goričan,

               Povodom financijskog izvješća Odbora za gradnju kapele Blažene Djevice Marije Kraljice svima dobronamjernima Glasnik javno objavljuje i informaciju da financijska konstrukcija još nije zaključena. Prema izvođačima radova i dobavljačima duguje se još približno 60.000 kuna. Slijedi također ugradnja mozaika u vrijednosti 100.000 kuna. Nakon tih isplata kapela će i dalje u svom razdjelu imati svoja sredstva za održavanje objekta, izradu freski i moguće sanacije, opremanje namještajem i drugim inventarom. Stoga se svi dobronamjerni pozivaju da župniku vlč. Darku  Kelemeniću na uplatnicu ili na žiro račun Župe Sveti Juraj u Trnju (broj 2392007-3100165261 s pozivom na broj 80402) uplate dobrovoljni prilog. Sve donacije nakon 13. prosinca 2004. bit će objavljene u Glasniku općine Donji Kraljevec broj 4. Ako su podaci višestruko provjeravani, u tom broju objavit će se i ispravci mogućih grešaka u ovom Izvješću.