Prema našem obećanju dajemo Izvješće o primitku i izdatku novčanih priloga za kapelu BDMK u Donjem Pustakovcu u vremenu od zadnjeg Izvješća (Glasnik broj 3) do 6. prosinca 2005. U zadnjem Izvješću grešaka nije bilo!

 

PRIMICI na poslovni račun Župe (2392007-110008525): Općina Donji Kraljevec (19.02.) 20.000,  Međimurje plin (25.05.) 40.000, Općina Donji Kraljevec (30.08.) 3.000, Međimurska županija (11.10.) 20.000, Croatia osiguranje (26.10.) 7.000,  Općina Donji Kraljevec (09.11.) 1.000 i Međimurska Banka (10.11.) 6.000 kuna. Ukupni primici na poslovni račun Župe od početka gradnje Kapele su 359.000 kuna

Mještani Donjeg Pustakovca i drugi - u 2005. godini uplatili su (EUR je kod nekih pretvoren u kune) Franjo Vidović (D. Pustakovec 17) 1.500, Dragutin i Dragica Baksa (D. Pustakovec 104/2) 1.000, Ivan Kramar (D. Pustakovec 50) 600, Jelena Gnjatović (D. Pustakovec 22) 550, Valent Barić (D.  Pustakovec 32) 700, Drago Švenda (D. Pustakovec 84) 740 i Ivan Koštrbanj (D. Pustakovec 83) 450 kuna. Ukupni primici u blagajnu Župe su 120.188,23 kune.

Ukupni primici od početka gradnje Kapele iznose 479.188,23 kune.

IZDACI (prema datumu isplate) od zadnjeg Izvješća ukupno iznose:  =SUM(ABOVE) 135.250 kuna. Sveukupno do sada iz blagajne i s poslovnog računa isplaćeno je   476.475,42 kune.

STANJE BLAGAJNE za kapelu BDMK na dan 6. prosinca 2005. je 2.712,81 kune.