Palinovec

 

- filijala Župe Sveti Juraj u Trnju  

 

 

Povijest mjesta

Duhovni život

Kapela

Pilovi i poklonci

Ostalo