Sveti Juraj u Trnju

- središte župe  

 

 

 

Povijest mjesta

Povijest Župe

Župna crkva

Pilovi i poklonci

Župni dvor

Župno groblje

Crkveni odbor

Ekonomsko vijeće

Crkveni zbor

Glasnik Sv. Jurja

Domaći svećenici

Djelatnici u pastoralu

Ministranti i čitačice

Sveti Juraj u Trnju 2014. godine