Groblja na području župe Svetog Jurja

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

 

Nažalost, nema pisanih tragova o životu u Međimurju u vrijeme hrvatske narodne dinastije. Ipak materijalnih dokaza ima, a njih su arheolozi našli u ranosrednjovjekovnim “grobljima na redove”. Jedno od takvih groblja je u Svetom Jurju u Trnju. Radi se o nalazima tzv. bjelobrdske kulture. Tu su pronađeni grobovi na redove orijentirani u smjeru istok – zapad, s glavom okrenutom prema sunčevu izlasku. Iako u grobovima nije bilo nalaza u funkciji grobnih priloga, nađeno je mnogo nakita. Ističu se atraktivne ogrlice od raznolikih perli koje čine bušeni bijeli kauri pužići, glinene valjkaste perle te bušene perle od ametista koje su orijentalnog podrijetla. Nađen je i veći broj brončanih karičica s raskucanim završecima nalik slovu "S". Groblje u Svetom Jurju u Trnju pripada vremenu kasnog XI. stoljeća. Dakle, mjesno je groblje od pamtivijeka nalazi oko župne crkve, što je zabilježeno 1747. godine. Na groblju nije bilo križa.

Godine 1779. preneseno je izvan sela uz cestu prema Palinovcu. Od toga vremena nije se više pokapalo mrtve niti u kripti crkve (pod današnjim svetištem). Groblje je u nekoliko navrata prošireno, posebno tijekom XIX. stoljeća.

Grobna kuća (kapura) više puta je obnavljana. Problemi su bili vezani uz hladnoću, provjetravanje, dva pokojnika odjednom i slično. Ivan Barić, ravnatelj OŠ Hodošan, bio je predsjednik Mjesnog odbora Sveti Juraj u Trnju u dva mandata. Osobnim zalaganjem uz pomoć Općine Donji Kraljevec izradio je mnoge objekte i komunikacije u Svetom Jurju u Trnju (asfalt u tri nove ulice, vodovod i plin u naselju, uredio športsko-vatrogasni objekt, izgradio javni vodovod i početak staza na Župnom groblju Sveti Juraj u Trnju, organizirao prvo zračno snimanje i digitalnu katalogizaciju Župnog groblja, omogućio priključak Župne crkve Svetog Jurja u Trnju na vodovod i projektirao njeno noćno osvjetljenje, ... itd.). Izrađeno je idejno rješenje Grobne kuće, stavljeno na javnu raspravu. Nije odmah realizirano jer je prvotno bilo zamišljena gradnja preko puta stare kapure. Prešlo se zatim na planiranje, otkup zemljišta i dobivanje dozvola za sjevernu stranu groblja.

 

 

 

Nova grobna kuća otvorena je 9. svibnja 2003. godine. U izgradnju i opremanje utrošeno je gotovo milijun i 700 tisuća kuna. Objekt grobne kuće ima tri odarnice, dvije prostorije za obitelj pokojnika, sanitarni čvor, prostoriju za komunalnog radnika i prostoriju za vozila. Opremljen je električnom, plinskom i vodovodnom instalacijom. Groblje je dobilo popločane pješačke staze i zasađeno je ukrasno grmlje, sve u ukupnoj vrijednosti od 217 tisuća kuna.

 
 
  

 11. studenog 2008. Općina Donji Kraljevec i GKP PRE-KOM d.o.o. potpisali su ugovor o obavljanju pogrebnih poslova za sva tri općinska groblja (D. Kraljevec, Hodošan, Sv. Juraj u Trnju), također je potpisan ugovor o zbrinjavanju lampaša sa sva tri općinska groblja. Oba ugovora potpisana su na rok od pet godina.

Prošetajmo Grobljem....

 Izvorni znanstveni članak  
Ranosrednjovjekovno groblje u Sv. Jurju u Trnju u Međimurju – prinos datiranju nalazišta
 Željko Tomičić
Puni tekst nije dostupan.
 
Sažetak
U tekstu autor iznosi prijedlog horizontalne stratigrafije kao i pouzdanijeg datiranja ranosrednjovjekovnog kosturnog groblja na redove, otkrivenog u središtu sela Sv. Juraj u Trnju u Međimurju. Nakon dokazivanja starosti( XI. stoljeće) autor pokušava prepoznati i karakter groblja. Na temelju prikupljenih spoznaja naslućuju se mikrotopografski odnosi selo – groblje – sakralni objekt Sv. Jurja.

 

Hrvatska bibliografija: Bibliographic record number: 55187

Authors: Tomičić, Željko
Title: Ranosrednjovjekovno groblje u Sv. Jurju u Trnju u Međimurju - prinos datiranju nalazišta
( Early Mediaeval cemetery at Sv. Juraj u Trnju in Međimurje - A contribution to dating of the site )
Source: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (1330-0644) 15-16 (1999); 41-60
Paper type: article
Keywords: rani srednji vijek, Hrvatska, bjelobrdska kultura, rodovska groblja, grobni inventar, relativna kronologija, mikrotopografija
( Early Mediaeval, Croatia, Bijelo Brdo Culture, clan Graveyards, Grave Inventory, Relative Chronology, Microtopography )
Abstract:
Autor razmatra rezultate osobnih arheoloških istraživanja na položaju crkvenog groblja iz hrvatskog ranog srednjovjekovlja. U četrdesetak kosturnih grobnih cjelina pokojnika raspoređenih u redove oko župne crkve Sv. Jurja u međimurskom selu Sv. Juraj u Trnju prepoznaje se na temelju inventara relativna kronologija ukopišta. Riječ je o pojavi tzv. crkvenih grobalja, koja zamjenjuju prethodna uobičajena rodovska groblja na redove. Groblje se može pouzdano datirati u svršetak XI. stoljeća.
Project / theme: 01970105
Original language: HRV
Current Contents: NE
Citation Index: DA
Other index publications: GERMANIA Anzeiger der RGK des DAI; Mainz
Category: Znanstveni
Research fields:
Archaeology
Printed media: da