Skica za povijest jednog mjesta

Pisano: 26. ožujka 2008..

Turčišće

(prvi naziv:  )

 

(Izvadak iz Župne spomenice s nadupunom iz Knjige oglasa)

 

Crtice iz povijsti

Turčišće i Dvorišće spada među najstarije dijelove župe Sveti Juraj u Trnju. Već od početka župna spomenica opisuje razvoj naselja u tom kraju i kao takovog spominje dobronamjerne ljude koji su u svojim svakodnevnim težačkim i seljačkim poslovima vjerni Bogu.

Kao zahvalnost Bogu, izgradili su u zvonik 1865. godine, s jednim zvonom. Taj zvonik nalazi se i danas u centru sela a svojim jednim zvonom naviješta anđeosko pozdravljenje.

Budući da je selo udaljenije od centra župe i budući da su sami mještani željeli u svojem mjestu imati svoje proštenje, župnik Andrija Fišer uvodi 1940. godine proštenje Krista Kralja. Dan danas se slavi proštenje, uvijek zadnju nedjelju u mjesecu listopadu.

Župna spomenica iz 1942. godine piše da su u selu Turčišću nakon uvođenja proštenja, ljudi u vjerskom pogledu mnogo življi. Po propovijedanju ljudi je u prošlim godinama morao svećenik sa razmišljanjem prolaziti kroz to selo doživljavajući poruge. No kako je uvedeno proštenje, narod dolazi u crkvu Svetog Jurja. Župnik Kočila piše kada sada prolazi kroz to selo, svi pozdravljaju a djeca se križaju. To isto primjećuju i susjedni svećenici koji tu prolaze.

Pil u Turčišću obnovljenje 1973. godine i pretvoren u malu kapelu, tako da se na opću radost i zadovoljstvo vjernika Turčišća i Dvorišća ondje ponovno počelo opsluživati proštenje na blagdan Krista Kralja sa slavljenjem liturgije.

 

Škola u Turčišću

Podignuta oko 1887. godine. Stajala je između ceste i Trnave blizu zvonika i bila je dvorazredna. Godine 1914. su je srušili i htjeli graditi novu. Sama škola je od početka bila državna, pa je vlada doznačila za gradnju 14.000 Kruna. Prije nego su sa gradnjom počeli, buknuo je rat, pa su sve radnje zaustavljene. Nastava se nastavljala po seoskim kućama, dok nisu poslije prevrata uredili jednu školsku sobu u slavu grofovog upravitelja, pa su 1924. godine tu zgradu i kupili za 25.000 dinara. Danas stoji lijepa i moderna četverogodišnja škola, možda ne sa previše učenika, ali složna i aktivna u svim seoskim događanjima. Koliko ima učenika ima i vjeroučenika, tj. svi učenici polaze danas na Rimokatolički vjeronauk.

 

Darko Kelemenić, župnik