Pilovi i poklonci u mjestu Turčišće

 

TURČIŠĆE 

Pil Sv. Ivana Krstitelja. Podignut 1822. godine. Na ulazu u selo iz Kvitrovca.

Pil je obnovljen 21. lipnja 2011. godine. Blagoslov obnove zbio se 24. lipnja 2011. godine (na slici).

 

Pokretač radova bila je Župa Sveti Juraj u Trnju. Nosioci i organizatori radova bili su odbornici iz Turčišća Augustin Špilek i Bojan Kolarić (na slici). Financijska sredstva osigurala je župa Sveti Juraj u Trnju, a donatori su bili Ivan Jančec (restauracija kipa i soboslikarski radovi, Zvonimir Zrna (kameni dijelovi na pilu), Arteferro Dohomont d. o. o. (kovana vrata na pilu) te David beton (šljunak). Za stari, a sada i prekrasan novi pil, brine vrijedna Katarina Babić (na slici)

     

 

    

 

 

  

 

Povratak na stranicu Turčišća

 

 

 

 

DVORIŠĆE

Poklonac Presvetog Trojstva, datira iz sredine 19. stoljeća Na glavnom zidu je portret Svetog Antuna Padovanskog.  

 

 

 

 

TURČIŠĆE

Poklonac Sv. Florijana - datira iz 1865. godine. Ima zvonik i zidne slikarije (najvažniji objekt)

 

 

Poklonac Sv. Križa - ne zna se točno godina izgradnje. Građen u obliku otvorene kapelčice (na slici lijevo )

 

 

 

 

 

Raspelo - Kameno raspelo bez datacije postavljeno je na raskršću glavne ulice i stare (sada zbog autoceste zatvorene) ceste prema Donjem Hrašćanu (slika desno)

Povratak na stranicu Turčišća