Sveti Mauricije i njegovi leogionari

22. rujna

 

Sveti Mauricije –– ranokršćanski je mučenik s kraja III. stoljeća (oko 292. godine). Prema legendi Mauricije – neki ga povijesni izvori nazivaju i vojvodom od Tebe – bio je zapovjednik (primicerus) rimske legije  sastavljene od vojnika-kršćana, sa sjedištem u egipatskome gradu Tebi, danas Luksoru.

 

Na slici: Kip sv. Muricija u Magdenburgu

 

Legiju je car Maksimijan Herculius poslao iz sjeverne Afrike u Galiju da suzbije širenje kršćanstva. Prešavši Alpe i spuštajući se dolinom rijeke Rhône na Ženevsko jezero, Mauricije i drugovi Sveti Kandid,Sveti Ezuperije i Sveti Viktor, a potom i cijela legija, odbiju boriti se protiv svoje braće u vjeri.4 Kod maloga rimskoga (keltskoga) grada Agaunuma (danas St. Maurice u kantonu Valais u Švicarskoj, kod prijelaza mosta na rijeci Rhôni, vojnici-kršćani odbiše žrtvovati rimskim bogovima. Za kaznu je legija desetkovana, tj. svaki je deseti vojnik pogubljen. Ponovno je zatraženo žrtvovanje rimskim bogovima i vojnici su opet to odbili i bili desetkovani. Nakon ponovljenoga zahtjeva za žrtvovanjem i ponovljenoga odbijanja, čitava je legija pobijena.

 

On je zaštitnik mnogih gradova i naselja u Švicarskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, posvećeno mu je više od 600 crkava i kapela (među njima i župna crkva u Starčevu kod Pančeva), 4 katedrale, a više od 70 naselja diljem svijeta nose njegovo ime. Po njemu su vjerojatno nazvane i dvije zemlje: Mauricijus u jugozapadnom Indijskom oceanu i Mauretanija u zapadnoj Africi. Sveti Mauricije je zaštitnik bojadisara, proizvođača odjeće, alpskih vojnih postrojbi, pješaka, vojnika, papinskih švicarskih gardista, tkalaca i kovača mačeva, a zazivaju ga kod krvnih podljeva i grčeva, uloga (gihta), bolesti uha i opsjednutosti.

 

Sveti Mauricije često je predstavljen kao crnoputi (Maur, odnosno Kopt – Egipćanin) legionar – vitez u punoj vojnoj opremi koji drži zastavu i palmu kao oznaku mučeništva.U talijanskome slikarstvu Mauricije je prikazan kao vitez s crvenim križem na leđima. Mnogi gradovi i mjesta u Švicarskoj, Italiji (Piemont), Francuskoj i Njemačkoj izabrali su svetoga Mauricija za svoga zaštitnika. Tako je danas svetom Mauriciju posvećeno 598 crkava i 4 katedrale, a 74 grada i mjesta diljem svijeta nose njegovo ime. I dvije velike zemlje zovu se po njemu: Mauricius i Mauritanija. On je zaštitnik bojadisara, proizvođača odjeće, vojnika i kovača mačeva. Zaziva ga se u pomoć kod krvnih podljeva i grčeva, uloga (gihta), bolesti uha i opsjednutosti.  Sveti Mauricije zaštitnik je i (talijanske) kraljevske kuće Savoja, koja nastavlja tradiciju burgundskih kraljeva, pa je križ, sastavni dio grba te obitelji, bio na zastavi i u grbu Kraljevine Italije, dok su Savojci bili talijanski kraljevi. Mjesto mučeničke smrti svetoga Mauricija i njegovih drugova, a po legendi i cijele tebanske legije, postalo je ubrzo mjesto hodočašća. Prva crkva na  tome mjestu sagrađena je već 380. godine, a burgundski11 kralj sveti Sigismund12 je 515. godine nad grobom svetoga Mauricija i njegovih drugova sagradio velebnu crkvu i samostan, doveo monahe i 522. godine uveo na Zapadu prvu »Laus perennis« službu, po uzoru na maloazijske monaške zajednice s kraja IV. stoljeća, koje su danonoćno i neprekidno služile Bogu molitvom i pjevanjem. Ova danas najstarija opatija sjeverno od Alpa postala je uskoro jako duhovno središte burgundske države i hodočasničko mjesto europskoga značenja. Tu su se na svečan način i uz poseban obred uvodili u službu burgundski kraljevi. Opatija i danas postoji i u njoj žive od IX. stoljeća regularni  kanonici, koji su početkom XII. stoljeća prihvatili pravilo svetoga Augustina.
Iskapanja provedena 1893. godine na području Agaunuma ustanovila su ostatke ranokršćanske bazilike iz IV. stoljeća. To je znak kako se štovanje ovih mladih mučenika raširilo odmah njihove smrti.  

 

Sveti Mauricije je često na slikama predstavljen kao crnoputi legionar, Maur ili Kopt, vitez u punoj vojnoj opremi koji drži zastavu i palmu kao oznaku mučeništva. Talijanski slikari uglavnom prikazuju Mauricija kao viteza s crvenim križem na prsima.

 

Razlikuj:

Blaženi Mauricije Csaky, svećenik, dominikanac, (1270. - 1336.), spomendan 20. ožujka

 

 Dodatak iz drugog izvora:

Sveti Mauricije i njegovi legionari, mučenici iz III. stoljeća, također su današnji sveti zaštitnici. Dali su život za Krista Gospodina oko godine 287. Prema predaji Mauricije (Mauritius, Maurice, Maurizio, Moritz, Morris), Tebanac, rođen oko 250, bio je zapovjednik (primicerus) rimske legije, sastavljene od vojnika kršćana, sa sjedištem u egipatskom gradu Tebi (danas Luksor u južnom Egiptu). Tu je legiju rimski car Maksimijan poslao iz sjeverne Afrike u Galiju da suzbije širenje kršćanstva i seljačke nemire u rimskoj pokrajini Helveciji. Prešavši Alpe i spuštajući se dolinom rijeke Rhône na Ženevsko jezero, Mauricije i njegovi drugovi Kandid, Eksuperije, Inocent, Vitalis i dva Viktora (svi su proglašeni svecima), a potom i cijela legija, odbili su se boriti protiv svoje braće u vjeri. Kod malog grada Agaunuma (danas Saint-Maurice-en-Valais u švicarskom kantonu Valais/Wallis), nedaleko prijelaza mosta na rijeci Rhôni, pripadnici tebanske legije, vjerni Kristu Gospodinu, odbili su žrtvovati rimskim bogovima. Za kaznu je legija desetkovana, to znači da je svaki deseti vojnik pogubljen. Ponovno je od legionara zatraženo žrtvovanje rimskim bogovima, ali vojnici su to opet to odbili i bili iznova desetkovani. Nakon ponovljenog zahtjeva za žrtvovanjem i ponovljenog odbijanja, čitava je legija (ukupno 6600 ljudi) pobijena. To strašno zlodjelo počinila je druga Maksimijanova legija. Mučeništvo tebanskih legionara opisao je francuski biskup sveti Eucherius, biskup Lyona, u svojoj „Muci mučenika iz Agaunuma“ (443-450)