Pape ukratko

Do danas, bez obzira na pravovaljanost izbora, sveukupno je bilo 307 crkveno-povijesno relevantnih papa.
Od toga su bila 32 protupapa u Rimu, dvojica u Pisi i pet u Avignonu.

 

Među 264 crkvena poglavara (papa) 77 je svetaca koje priznaje Katolička crkva.

Prvih 35 papa proglašeno je svecima, a prvi kojega Katolička crkva nije uzdigla na čast oltara je papa Liberije čiji je pontifikat trajao od 352. do 366. godine. Liberija zato kao sveca štuju u pravoslavnim crkvama.

Jedini protupapa koji je ujedno i svetac Katoličke Crkve je Hipolit Rimski, autor djela Traditio apostolica.

 

Što se više vremenski približavamo sadašnjosti broj svetaca među papama se smanjuje. Od 16. stoljeća pa do danas svetima su proglašena samo četvorica: dominikanac Pio V. koji je ekskomunicirao englesku kraljicu Elizabetu I. u 16. stoljeću, Pio X. – prvi papa izabran u 20. stoljeću te najnoviji Ivan XXIII. i Ivan Pavao II.