2. nedjelja došašća

(9. prosinca)

 

 

PONEDJELJAK (10. 12.) Gospa Loretska

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VRoditelji i Brat Peras, Antun Jeđud i Ob. (T-Č)

PALINOVEC u 9,00 ISPOVIJED, MISA, ISPOVIJED PO KUĆAMA

 

UTORAK (11. 12.) Damaz, papa

HODOŠAN u 7,30 VDragutin Hađikan, g. Rod., Ob. Meglić,Stjepan Baranašić (H)

TURČIŠĆE u 9,00 ISPOVIJED PO KUĆAMA

 

SRIJEDA (12. 12.) Ivana

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKata, Karol Čavlek (SJ), Tomo, Marija, Josip Mesarek

                                             Jakob i Katarina Piknjač (P)

 

ČETVRTAK (13. 12.) Sveta Lucija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VRod. Kutnjak, Mijo Baranašić, Josip Kolonić (Č-SJ)

 

PETAK (14. 12.) Ivan od Križa

ŽUPNA CRKVA I HODOŠAN 10,00-11,30 VELIKA BOŽIĆNA ISPOVIJED

HODOŠAN u 17,00 VElizabeta Mate, Ćiril i Ob. Ivan Tišljarić, Rod., Braća (H)

 

SUBOTA (15. 12.) Irenej

SVETI JURAJ I DONJI PUSTAKOVEC u 8,30 ISPOVIJED PO KUĆAMA

ŽUPNA CRKVA u 14,30 VMladen Ferenc, g. Obitelj Hanić (Turčišće)

 

NEDJELJA (16. 12.) 03. DOŠAŠĆA NEDJELJA KARITASA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 6,00 VAna, g. i Ivan Matić (Čehovec)

HODOŠAN u 9,30 VKatarina, g. Jurčec, Rod. Martin i Sofija (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA I HODOŠAN 14,30-15,30 VELIKA BOŽIĆNA ISPOVIJED