4. nedjelja došašća

(23. prosinca)

 

PONEDJELJAK (24. 12.) BADNJAK, Adam i Eva

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Misa za siromahe, jadnike, bijednike, koji nikoga nemaju

HODOŠAN u 21,00 VBarbara, Sofija, Stjepan Kovač, Elizabeta, g. Zvonko Zrna,

                                     Đuro Smolek (Hodošan)

ŽUPNI DVOR U 23,15 PRIKAZ OBIČAJA BOŽIĆNE NOĆI

ŽUPNA CRKVA u 24,00 VAntun i Marija Švenda i Obitelj (Čehovec)

 

UTORAK (25. 12.) BOŽIĆ-ROĐENJE ISUSOVO, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 8,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

HODOŠAN u 9,30 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 11,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNI DVOR u 15,00 PRIKAZ ŽIVIH JASLICA I BLAGOSLOV DJECE

 

SRIJEDA (26. 12.) SVETI STJEPAN

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VPavao, g. Čemerika,Alojzija, Mijo,Ivan i Marija Kolarić

                                            Marija, Franjo, Ivan, Vinko, Karolina Posavec (Pal)

HODOŠAN u 9,30 VViktor Blagus, g. i Roditelji Julije i Terezija (Hodošan)

 

ČETVRTAK (27. 12.) SVETI IVAN, apostol i evanđelista

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VStjepan Tomašić (Palinovec)

 

PETAK (28. 12.) NEVINA DJEČICA

HODOŠAN u 7, 30 VIgnac Andročec, Marija, Roditelji (Hodošan)

 

SUBOTA (29. 12.) Toma Becket

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VAntun Brisar, g. Roditelji Rodi, Stjepan Strahija, g. i

                                              Obitelj, Obitelj Kramar (D. Pustakovec)

   Krštenje: (4) Nika Granatir (H), Doroteja Šantavec (DH), Adrian Kos (Č),

                            Kaja Štampar (SJ)

 

NEDJELJA (30. 12.) SVETA OBITELJ

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAleksa, Agata Varović (P), Antun Tišljarić, g. (Č)

HODOŠAN u 9,30 VJosip Špoljar, g. (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA