SVETA OBITELJ

(30. prosinca)

 

PONEDJELJAK (31. 12.) Silvestar STARA GODINA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA ZAHVALNICA (Tebe Boga hvalimo)

 

UTORAK (01. 01.) NOVA GODINA, Marija Bogorodica

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VValent Mikec, g. (Čehovec)

HODOŠAN u 9,30 VGregor,Julija Hranjec, Florijan, Uršula Beti,Dragica,Andrija

                                    Mikloška, Katarina, Ivan, Matija Zrna (G-DH)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

SRIJEDA (02. 01.) Bazilije Veliki

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan, g. Zelenić, Jelena, Cecilija Pintar, Florijan (P-Dr.)

 

ČETVRTAK (03. 01.) Ime Isusovo, blagdan

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarija Čanadi (30) (Palinovec)

 

PETAK (04. 01.) Anđela

HODOŠAN u 7,30 VKatarina, Rafael i Roditelji Purić (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Dajana Strahija iz Hodošana

 

SUBOTA (05. 01.) Miljenka

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VZvonko Goričanec (30) (Turčišće)

 

NEDJELJA (06. 01.) TRI KRALJA, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VStjepan i Zlatko Vadlja i Roditelji (Čehovec)

HODOŠAN u 9,30 VEmilija, g. Stjepan Purić (H) (Blagoslov vode)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 ŽUPNA SVETA MISA (Blagoslov vode)