TRI KRALJA (6. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (07. 01.) Rajmund

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VStjepan Mezga (30) (Turčišće)

 

UTORAK (08. 01.) Severin

HODOŠAN u 17,00 VJakob, Barbara Košak, Vinko, Stjepan, Franjo, Marija (H)

 

SRIJEDA (09. 01.) Julijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VNikola, Katarina Šipek (Č), Josip Borović (30) (DP)

 

ČETVRTAK (10. 01.) Agaton

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VJosip, Justina Sabol, Ob. Žarković i Vitez (Palinovec)

 

PETAK (11. 01.) Honorat

HODOŠAN u 17,00 VIvan, Agneza Purić, Luka Vidović, Obitelj Purić (Hodošan)

 

SUBOTA (12. 01.) Tatjana

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKatarina, g. Jalšovec,Valent,Branko,Terezija,Kata DH

 

NEDJELJA (13. 01.) KRŠTENJE ISUSOVO, Blagdan

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VKatarina Lovrenčić, g. Matija, Ro.,Stjepan Sabol P-MS

HODOŠAN u 9,30 VRod. Agneza i Valent Zorko, Đuro Kovač (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA (Blagoslov Farofa iza Mise)