3. NEDJELJA KROZ GODINU

(27. siječnja)

 

PONEDJELJAK (28. 01.) Toma Akvinski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VValent, g. Kerovec, Marija, Ob.(DH) Đurđa Jurčec (30)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VJosip Petak, sprovodna

 

UTORAK (29. 01.) Valerije

HODOŠAN u 17,00 VIvan, Ana Kozar, Franjo, Marija Lisjak, Katarina Horvat (D)

 

SRIJEDA (30. 01.) Martina

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VOb. Branilović Edvard, Amalija, Stjepan (Sveti Juraj)

                                               Danica Sabol (30) (Palinovec)

 

ČETVRTAK (31. 01.) Ivan don Bosco

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VRod. Kolarić Tekla, Antun, Brat Vid (D. Hrašćan)

 

PETAK (01. 02.) Brigita, Miroslav PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 ISPOVIJED 7,30 VIvan, g., Katarina, Josip Habuš (Č)

HODOŠAN u 16,30 ISPOVIJED 17,00 VLadislav Kuhanec, g. Roditelji Kuhanec

                                                                      Rod. Sabol, Brat Andrija (Hodošan)

 

SUBOTA (02. 02.) SVIJEĆNICA, Prikazanje Gospodnje (Blagoslov svijeća)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMladen Hegeduš, g., Roditelji Hegeduš (D. Hrašćan)

HODOŠAN u 16,00 VIgnac, Marija, Rod. Andročec (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Matija Kolarić (KC), Erik Čanadi (DP)

                                                            Paula Strbad (P), Marin Gašparić (H)

 

NEDJELJA (03. 02.) 04. KROZ GODINU Sveti Blaž (grlo i jabuke)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VKata Mihac, g. Marija i Ivan Vadas (Čehovec)

HODOŠAN u 9,30 VJosip, g.,Marija Vadlja, Ro., Ro. Višnjić,Vladimir Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA