1. KORIZMENA NEDJELJA

(10. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (11. 02.) Gospa Lurdska DAN BOLESNIKA U ŽUPI

ŽUPNA CRKVA u 15,00 ISPOVIJED 16,00 VFranjo Blažinčić, g. Rod., Antun i

                       Jelena Kolonić i Ob. (P-SJ)

16,00 SUSRET SA BOLESNICIMA, MISA, BOLESNIČKO POMAZANJE

 

UTORAK (12. 02.) Zvonimir

HODOŠAN u 17,00 VRod. Blaž i Katarina Blagus, Jakob i Uršula Pandur, Franjo

                                     i Marija Dolenec, Ana Patafta (30) (Hodošan)

 

SRIJEDA (13. 02.) Katarina Ricci

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VFranciska, g., Petar, Stjepan Jurčec (Palinovec)

 

ČETVRTAK (14. 02.) Valentin, Zdravko (Proštenje D. Kraljevec)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJosip Ivković, g., Ro.,Slavica Kos,Stjepan Logožar DP

 

PETAK (15. 02.) Klaudije

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VValent Bihar, Roditelji Pongrac (H)

 

SUBOTA (16. 02.) Julijana

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VObitelj Vagaj i Pintarić (Čehovec)

 

NEDJELJA (17. 02.) 02. KORIZMENA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VOb. Molnar Jelena, Julije, Rozalija, Stjepan (DP)

HODOŠAN u 9,30 VObitelj Barić i Ružić (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji i djeca 3 i 4 razreda OŠ)