5. KORIZMENA NEDJELJA

(9. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (10. 03.) Emil

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VStjepan Sabol, g., Valent i Julijana Gregoran (DH)

SVETI JURAJ I DONJI PUSTAKOVEC u 8,00 ISPOVIJED BOLESNIKA

 

UTORAK (11. 03.) Firmin

HODOŠAN u 9,00 ISPOVIJED STARACA I BOLESNIKA PO KUĆAMA

HODOŠAN u 17,00 VFlorijan Purić, Zlatko Ivanović, Marija i Rudolf Sabol,

                                     Marija (Hodošan)

 

SRIJEDA (12. 03.) Teofan

ŽUPNA CRKVA i HODOŠAN 10,00 – 11,30 VELIKA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 10,30 VAntun, g. Rodi, Roditelji, Stjepan Kolačko, Đuro i

                                               Nikola Vadlja (DH)

 

ČETVRTAK (13. 03.) Rozalija

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VSlavko, Viktor, Ivan Jurčec i Roditelji, Đuro Branilović

                                            i Roditelji (DH)

 

PETAK (14. 03.) Matilda (Žalosni Petak)

HODOŠAN u 7,30 KRIŽNI PUT 8,00 VNikola i Katarina Dominić i Obitelj, Ivan                                 

                                          i Klara Mikloška i Ob., Filip i Magdalena Mate i Ob. (H) 

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

 

SUBOTA (15. 03.) SVETI JOSIP, Svetkovina (Proštenje Dekanovec)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VIvan Kos, g. i Ob., Jelena, g., Marko Jančec (DP)

HODOŠAN u 9,30 VJosip,Klara,Antun, Terezija Matošić, Andrija, Katarina Matić

PALINOVEC u 15,00 VGabrijela, Jakob,Matija, Marija Marciuš,Baltazar i Marija

                                         Brisar

 

NEDJELJA (16. 03.) CVJETNICA, NEDJELJA MUKE (Bl. cvijeća)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VLovro, g., Đuro, Marija Horvat (P),Vinko Dolenec, g. T

ŠKOLA HODOŠAN u 9,30 VTomo Pahek, g.,Josip,Agneza Jurčec (3. PISANICA)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA