BIJELA NEDJELJA

(30. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (31. 03.) BLAGOVIJEST, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VIvan i Ana Šipuš, g., Rod. Baranašić (Palinovec)

 

UTORAK (01. 04.) Teodora

HODOŠAN u 19,00 VZlata, Antun Novak, Marija i Antun Tot (Hodošan)

 

SRIJEDA (02. 04.) Franjo Paulski

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VKatarina Međimurec,Robert Lesinger,Ob.Kontrec (SJ),

                                               Ivan Kontrec (30) (Turčišće)

 

ČETVRTAK (03. 04.) Rikard

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VKatarina, g., Ivan i Josip Habuš (Čehovec)

 

PETAK (04. 04.) Izidor PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 Ispovijed 7,30 VAntun, g. i Dražen Božek (Čehovec)

HODOŠAN u 18,30 Ispovijed 19,00 VVinko, g. Vuk i Roditelji Marta i Vinko

                                                                Naranđa, Ivan Marđetko (30) (H)

 

SUBOTA (05. 04.) Vinko Fererski PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Dino Kolenko i Andreja Hegeduš

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Edgar Glavaš i Marta Barić

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMatija Hanić, g. (Palinovec)

                Krštenje: Eva Bogomolec (Turčišće), Kira Kečkeš (Čehovec)

 

NEDJELJA (06. 04.) 03. USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarko Kolarić, Josip, g. Kocijan i Roditelji (DH)

HODOŠAN u 9,00 VRod. Agneza Zorko, Valent, Đuro Kovač (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA