17. NEDJELJA KROZ GODINU

(27. srpnja)

 

 

PONEDJELJAK (28. 07.) Nazarije

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VMarija, g. Barić, Valent, Franjo, Ob. Barić (DH)

 

UTORAK (29. 07.) Marta

HODOŠAN u 19,00 VMarija, Đuro, Jelena Zrna, Ob. Bengez (Hod.-Draškovec)

 

SRIJEDA (30. 07.) Petar Krizolog

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VTomo, Magdalena, Josip, Ivan Ilijaš, Nevenka

                                             Vidović rođ. Ilijaš, Stjepan i Katarina Švec (H-P)

 

ČETVRTAK (31. 07.) Ignacije Lojola

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VAna Zrna, g. (Sveti Juraj)

 

PETAK (01. 08.) Alfonz  PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 ISPOVIJED 7,30 VMarija, g. i Ivan Strnišćak (Č)

HODOŠAN u 18,30 ISPOVIJED 19,00 VValent, g. Košak, Marija, Blaž, Obit.

                                                                     Horvat (Hodošan-Goričan)

 

SUBOTA (02. 08.) Porcijunkula, PRVA SUBOTA, (Prošt. Čakovec)

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VTomo Kutnjak i Ob., Jelena Lulić, Rod. Kardoš (Č)

 

NEDJELJA (03. 08.) 18. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VPetar Hozmec (Čehovec)

HODOŠAN u 9,00 VĐuro Purić, g. i Roditelji (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

 

Župni dvor u 22,00 - Polazak na hodočašće u Poljsku i Češku