23. NEDJELJA KROZ GODINU

(7. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (08. 09.) Mala Gospa, Blagdan (Proštenje M. Subotica)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VFranjo Hađikan, Roditelji Antun i Marija, Rod. Strahija

                                           Agata i Franjo (Čehovec)

DONJI PUSTAKOVEC u 9,00 VJosip, Jelena, Ivan, Obitelj Borović i Blagus

 

UTORAK (09. 09.) Petar Klaver

HODOŠAN u 18,00 VFranjo Markač, Antun, Elizabeta, Roditelji Beti, Marija

                                    Mlinarić (30) (Hodošan)

 

SRIJEDA (10. 09.) Nikola Toletinski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VOb. Čonka Slava,Valent,Elizabeta,Josip Harandi (SJ)

 

ČETVRTAK (11. 09.) Hijacint

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VJosip, Agata Kramar, Katarina i Aleksa Habuš, Mijo,

                                             Marija, Antun, Jelena Vuk (Č-DP)

 

PETAK (12. 09.) Ime Marijino (Klečanje Podturen)

HODOŠAN u 18,00 VMijo Pandur, g. i Roditelji Pavao i Franciska Pandur (H)

 

SUBOTA (13. 09.) Ivan Zlatousti

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMarija, g. Serc i Rod.(DH),Magdalena Baranašić (30)

 

NEDJELJA (14. 09.) PROŠTENJE D. HRAŠĆAN UZ. SV. KRIŽA  

DONJI HRAŠĆAN u 7,30 VObitelj Kocijan, Jurčec, Hađikan, Novak i Sermek

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VIvan i Katarina Vincek, Marija i Roditelji Vincek i

                                           Roditelji Horvat (D. Pustakovec-Palinovec)

DONJI HRAŠĆAN u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

DONJI HRAŠĆAN u 15,00 Večernjica i Blagoslov