UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

(14. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (15. 09.) Žalosna Gospa

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VJosip Herman i Obitelj, Nada Božek (30) (D. Pust.)

 

UTORAK (16. 09.) Kornelije i Ciprijan

HODOŠAN u 18,00 VMladen, g., Slava, Stjepan, Barbara Matić, Rod. Lepen (H)

 

SRIJEDA (17. 09.) Robert Belarmin

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMarija, g. Pintar (DP), Antun Hatlak (30) (T)

 

ČETVRTAK (18. 09.) Josip Kupertinski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VKatarina Borović, g., Ivan i Katarina Kolarić, Rafael

                                              i Jelena Molnar, Stjepan i Marija Sabol (DP-SJ-P)

 

PETAK (19. 09.) Januarije

HODOŠAN u 7,00 VPavao Pavlic, g, Zvonko, g. Elizabeta Zrna,Đuro Smolek (H)

 

SUBOTA (20. 09.) Andrija Kim

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Ivan Hatlak i Marina Zrna

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Tomica Kerovec i Ivana Habula

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VJosip Habuš, g. (Čehovec) Marija Novak,Agneza i

                                              Ivan Koren (Sveti Juraj)

 

NEDJELJA (21. 09.) 25. KROZ GODINU (Prošt. Podturen, Žalosna Gospa)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAndrija i Jelena Sabol, Lovro i Elizabeta Šipuš, Tomo

                                            i Franjo Zelenić (Palinovec)

HODOŠAN u 8,30 VTerezija Horvat,Marija,Matija Vadlja,Rozalija,Antun Vadlja

ŽUPNA CRKVA u 9,30 ŽUPNA SVETA MISA