25. NEDJELJA KROZ GODIN

(21. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (22. 09.) Toma Vilanovski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VObitelj Jalšovec i Vladimir Jalšovec (Hodošan)

 

UTORAK (23. 09.) Lino

HODOŠAN u 18,00 VIvan, g. i Marija Sabol (Hodošan)

 

SRIJEDA (24. 09.) Gospa od Otkupljenja

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VObitelj Peras, Brat, Antun Jeđud i Obitelj (T-Č)

 

ČETVRTAK (25. 09.) Zlata

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VIvan Marciuš, g., Lovro i Agneza, Andrija i Jelena

                         Kuhanec, Leonard, Franciska Matić, Franjo Baranašić (30) (P-H-P)

 

PETAK (26. 09.) Kuzma i Damjan

HODOŠAN u 18,00 VNada Zelenić, g. i Obitelj, Aleksa i Jelena Purić i Rod. (H)

 

SUBOTA (27. 09.) Vinko Paulski

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Ivica Bočkaj i Nataša Barić

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VIvan, g. Ana Matić, Ob. Sinković i Kramar (Čehovec)

 

NEDJELJA (28. 09.) 26. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VDragutin Žvorc, g. (Turčišće)

HODOŠAN u 9,00 VRod. Katarina, Lovro, Vinko, Katarina Kolman (D. Kralj.)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA