26. NEDJELJA KROZ GODINU

(28. rujna)

 

PONEDJELJAK (29. 09.) Mihael, Gabriel, Rafael

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJosip Petak i Roditelji Milan i Regina Pintar (T)

 

UTORAK (30. 09.) Jeronim

HODOŠAN u 18,00 VĐuro Vuk, g., Fabijan Pongrac, Obitelj Miler (H)

 

POČETAK LISTOPADSKIH POBOŽNOSTI

 

SRIJEDA (01. 10.) Terezija od Djeteta Isusa

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMatija, Ivan Sabol, Luka i Cecilija Kolac (Palinovec)

                                             Agata Sabol (30) (D. Hrašćan)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 VIvan, Milica Kos i Ob., Jelena, Marko Jančec

 

ČETVRTAK (02. 10.) Anđeli Čuvari

ČEHOVEC u 18,00 VKata Mihac, Marija, Ivan Vadas, Franjo i Stjepan Kivač

 

PETAK (03. 10.) Kandid PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 Ispovijed 7,30 VIvan, Terezija, Valent Čanadi, Roditelji

                                                                    Dodlek Ana, Slavko (Pal.-Držimurec)

HODOŠAN u 17,30 Ispovijed 18,00 VTerezija, Ladislav Jurmić, Ignac Mesarić i

                                                               Obitelj, Marija Tompić (30) (Hod.)

 

SUBOTA (04. 10.) Franjo Asiški PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VObitelj Bengez i Blažeka (Čehovec)

              Krštenje: Denis Kerovec iz Palinovca

 

NEDJELJA (05. 10.) 27. KROZ GODINU (Kruničarsko Proštenje Prelog)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Bađari,Rod. Stjepan,Margareta Zorko,Ob. Bađari,

                                           Ivan,Matija Vagaj,Stjepan,Margareta Čavlek i Ob. (Č)

HODOŠAN u 8,30 VMatija i Rozalija Tot, Josip i Marija Vidović, Terezija i

                                  Stjepan Sabol (Hodošan)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 ŽUPNA SVETA MISA