**** povratak na stranicu "Mise"*****   

 

3. NEDJELJA KROZ GODINU

(23. siječnja)

 

PONEDJEJAK (24. 01.) Sveti Franjo Saleški

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan, Terezija, Stjepan Kramar (DP)

 

UTORAK (25. 01.) Obraćenje Sv. Pavla, blagdan

NEMA MISE U ŽUPI-SVEĆENIČKI DAN U ZAGREBU

 

SRIJEDA (26. 01.) Sveti Timotej i Tit

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VJulijana,g.,Mijo, g.,Pavao Kolarić i Rod. (DH)

 

ČETVRTAK (27. 01.) Sveta Anđela Merici

HODOŠAN u 17,00 VRok Mesarek, g. i Obitelj (H)

 

PETAK (28. 01.) Sveti Toma Akvinski

HODOŠAN u 17,00 VLadislav Kuhanec, g., Rod. Kuhanec i Sabol (H)

 

SUBOTA (29. 01.) Valerije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMarija Dolenec, g. (SJ)

 

NEDJELJA (30. 01.) 04. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAntun, g., Matija, Katarina Kuhanec, Julijana

         Perković i Rod.,Monika,Mijo,Stjepan Sačer (Č-Pal)

HODOŠAN u 9,30 VKarlo, g. Branilović, Rod. Branilović, Vlahek (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA