**** povratak na stranicu "Mise"*****   

7. NEDJELJA KROZ GODINU

(20. veljače) 

 

PONEDJELJAK (21. 02.) Petar Damiani

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VSina Benjamina, daje majka Slavica

 

UTORAK (22. 02.) Katedra Sv. Petra (Klečanje Dekanovec)

HODOŠAN u 17,00 VFranjo Branilović, g., Lovro Baranašić, Roditelji,

                   Marija Vadlja (30) (H)

 

SRIJEDA (23. 02.) Polikarp

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMatija Hegeduš (DH)

 

ČETVRTAK (24. 02.) Montan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VLeonard, Mijo Setnik, Marija Mikloška (DH)

 

PETAK (25. 02.) Viktorin

HODOŠAN u 17,00 VMatija, Rozalija Tot, g., Vinko i Andrija Pigac (H-C)

 

SUBOTA (26. 02.) Aleksandar

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VĐurđica, g., Stjepan, Katarina Kolonić, Stjepan

              Halić, Marijan Jakšić (30) (SJ-Pribislavec)

 

NEDJELJA (27. 02.) 8. nedjelja kroz godinu

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VSlavko,g., Vinko, g., Elizabeta Špilek, Apolonija

               Vuk (T)

HODOŠAN u 9,30 VĐuro Mate, g., Obitelj Mate i Hranjec (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA