**** povratak na stranicu "Mise"*****   

8. NEDJELJA KROZ GODINU

(27. veljače)

 

PONEDJELJAK (28. 02.) Roman

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJosip Jurčec, g. (T)

 

UTORAK (01. 03.) Albin

HODOŠAN u 17,00 VRod. Ivan, g. i Franciska Branilović i Ob., Valent

                                     i Katarina Vadlja i Obitelj (H)

 

SRIJEDA (02. 03.) Lucijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VBlaž Kolarić, g., Petar, Andrija, Marija Barić,

                                             Ob. Ivković (DH), Josip Božić (30) (T) 

 

ČETVRTAK (03. 03.) Kunigunda

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VAugustin Hozjak,g.,Terezija,Stjepan Matić, Ivan

                                             Matas, Ob. Ilijaš (Č), Katarina Mesarek (30) (T)

 

PETAK (04. 03.) Kazimir PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 15,30 Ispovijed 16,00 VAgneza Bađari (30) (Č)

HODOŠAN u 16,30 Ispovijed 17,00 VKatarina Jurčec,g,Milka Hošnjak (30)

 

SUBOTA (05. 03.) Teofil PRVA SUBOTA

HODOŠAN u 16,30 Vjenčanje: Nenad Kuhanec i Maja Zrna

ŽUPNA CRKVA u 17,30 VIvan Novak, g. (DP)

 

NEDJELJA (06. 03.) Deveta kroz godinu

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VLovro, g., Đuro i Marija Horvat (P)

HODOŠAN u 9,30 VLjubomir Jurčec, g., Ob., Valent Vlahek i Roditelji,

                                  Obitelj Mihocek i Habuš (H-Č)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA