**** povratak na stranicu "Mise"*****   

Četvrta korizmena nedjelja (3. travnja)

 

PONEDJELJAK (04. 04.) Izidor

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VAntun, Eva, Franjo Sršan, Josip Karas (SJ) Đuro Mačak (30) (DP)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VVladimir Sakač, sprovodna

 

UTORAK (05. 04.) Vinko Fererski

DOM ZA STARIJE HODOŠAN u 10,00 Ispovijed

DOM ZA STARIJE HODOŠAN u 17,00 Misa (Biskup Josip Mrzljak)

 

SRIJEDA (06. 04.) Vilim

HODOŠAN u 9,00 Ispovijed starac i bilesnika po selu

HODOŠAN u 18,00 VAndrija, Agneza Purić, Ob., Ivan Zorko, Obitelj

                 Zorko i Pandur, Jelena Hranjec (30) (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VJosip Kocijan, g., Roditelji i Braća (DH)

                    Rudolf Kuhar, g. (DP)

 

ČETVRTAK (07. 04.) Ivan de la Salle

ŽUPNA CRKVA u 16,30 VRod. Kutnjak,Mijo Baranašić,Josip Kolonić Č-J

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Klanjanje pred Presvetim za obitelj

 

PETAK (08. 04.) Julijana

ŽUPNA CRKVA u 15,00 Križni put

HODOŠAN u 16,30 Križni put 17,00 Maks (30), Marija Novak, g.,

                     Barbara i Benedikt (H)

 

SUBOTA (09. 04.) Demetrije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VPetar Hozmec,g., Ivan, Štefanija Novak, Brat

                     Ivan, Anđelima Čuvarima (Č)

 

NEDJELJA (10. 04.) 5. Korizmena nedjelja (Milostinja Karitasov dom )

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMirko, Dragutin Katona, Mijo Višnjić, Aneza i

                     Ivan Lisjak (Č)

HODOŠAN u 9,00 VLadislav, g., Zvonko Čemerika, Rod. Čemerika i

                     Pandur, Anđelko Matošić umj. vijenca (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA MISA (Roditeljski Prvopričesnici)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 Križni put (Roditelji i djeca 8. razreda OŠ)