**** povratak na stranicu "Mise"*****   

Peta korizmena nedjelja (10. travnja)

 

PONEDJELJAK (11. 04.) Stanislav

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VFranjo, Katarina, Šimun, Monika Hađikan,

                 Marko Kolarić (DH)

 

UTORAK (12. 04.) Julije

HODOŠAN u 17,00 VLenard, Marija Mlinarić, Valent, Mijo Mustač,

                 Lovro Baranašić (H)

 

SRIJEDA (13. 04.) Martin I. papa

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VNikola, Magdalena Vadlja, Mijo Habuš, Đuro i

                Marija Horvat (Č)

 

ČETVRTAK (14. 04.) Valerijan

ŽUPNA CRKVA u 16,30 VMijo Malović, Mijo Mesarek, Spomenka, g.,

               Stjepan, Đurđica Feliks, Josip Lisjak (T) 

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Klanjanje pred Presvetim za obitelj

 

PETAK (15. 04.) Anastazija

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VKatarina, Leonard Vlahek, Rod.

               Kovač (H) 

 

SUBOTA (16. 04.) Benedikt

Župna crkva i Hodošan 10,00-11,00 Velika ispovijed

Župna crkva i Hodošan 18,00-19,00 Velika ispovijed

ŽUPNA CRKVA u 18,15 VAna, g. Hegeduš,Tomo,Margareta,Stjepan Ribić

 

NEDJELJA (17. 04.) CVJETNICA, NEDJELJA MUKE

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VLeonard Ivković, g. (DP) (Blagoslov grančica)

ŠKOLA HODOŠAN u 9,00 VJosip Jurčec,g.,Agneza,Tomo Pahek, Josip

                     Katarina Vadlja, Konrad Ovčar (Šesta "Pisanica", Bl. grančica)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA MISA (Blagoslov i procesija sa grančicama)