**** povratak na stranicu "Mise"*****   

4. USKRSNA NEDJELJA

(15. svibnja)

 

PONEDJELJAK (16. 05.) Sveti Ivan Nepomuk (Zaštitnik Hodošana)

HODOŠAN u 7,30 VRoditelji Katarina i Matija Vuk (H)

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 19,00 VDragutin i Josip Lončarić i Roditelji (P)

 

UTORAK (17. 05.) Paskal

NEMA MISE U ŽUPI

 

SRIJEDA (18. 05.) Ivan I., papa

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VRod. Ivković i Kolarić, Braća, Leonard Ivković,

                 Roza Baranašić (30) (DH)

DONJI PUSTAKOVEC u 19,00 VJelena, g., Đuro i Leonard Ivković (DP)

 

ČETVRTAK (19. 05.) Celestin V., papa

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

ČEHOVEC u 19,00 VJosip i Agneza Bađari i Rod., Krešimir, Ob. Habuš (Č)

 

PETAK (20. 05.) Bernardin Sienski

HODOŠAN u 17,00 VKatarina, g., Lovro Vuk, Julijana i Stjepan Dornik (H)

 

SUBOTA (21. 05.) Kristofor, Dubravka

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VSlavko Jurčec, g., Marija, Viktor, Roditelji, Dragica

                i Đuro Branilović (DH), Mario Čemerika (30) (P)

       Krštenja: Eva Bukal (DH), Erik i Sven Kovačević (ČK-H),

                 David Horvat (ČK-H), Nikola Bermanec (Č)

 

NEDJELJA (22. 05.) 05. US. PROŠTENJE U HODOŠANU IVAN N.

HODOŠAN u 7,30 Vvan, Lovro Purić i Rod., Rod. Purić i Hegeduš (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VVladimir Žvorc, g. (T)

HODOŠAN u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

HODOŠAN u 15,00 Večernjica i Blagoslov