**** povratak na stranicu "Mise"*****   

DUHOVI

(12. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (13. 06.) Duhovski Pon., Marija Majka Crkve, Antun Padovanski

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VĐuro Božek, sprovodna

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAntun Rodi, Kata Branilović (30) (DH)

HODOŠAN u 9,00 VRozalija, Pavao, Elizabeta, Katarina, Marija Šmit (H)

 

UTORAK (14. 06.) Rufin

HODOŠAN u 19,00 VTomo Kuhanec, g., Augustin i Zlatko Lovrenčić,g.,

          Julijana Kuhanec (30) (H)

 

SRIJEDA (15. 06.) Sveti Vid

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VIvan, Franjo, Ana Mihocek (P)

 

ČETVRTAK (16. 06.) Franjo Regis

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VOb. Kramar, Puklek, Blažeka, Huzanić, Božek (Č)

 

PETAK (17. 06.) Adolf

HODOŠAN u 19,00 VOb. Kuzmić, Čavlek, Ana Kiš, g., Stjepan Zrna (H)

 

SUBOTA (18. 06.) Marko i Marcelijan (Klečanje Sveta Marija)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VIvan Kovač, g. Rod., Josip Barlović, Jula Cakić (SJ)

                                   Krštenje: Tea Sabol iz Hodošana

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Vjenčanje: Janko Knežević i Đurđica Čanadi

 

NEDJELJA (19. 06.) PRESVETO TROJSTVO, PROŠ. PALINOVEC

PALINOVEC u 7,30 VMilena Varga, g. i Obitelj (P)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VĐuro, Marija, Martin, Milka Kolarić, Dragutin i

               Ljubica Patafta (DH-T)

PALINOVEC u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

PALINOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov