**** povratak na stranicu "Mise"*****   

 

PRESVETO TROJSTVO

(19. lipnja)

 

PONEDJELJAK (20. 06.) Silverije

ŽUPNA CRKVA u 7,00 VValent, g., Franciska Zrna, Antun i Katarina Šipuš,

Marija Blažinčić (DH-T-H) VĐuro,g. i Jelena Horvat (DP)

 

UTORAK (21. 06.) Alojzije Gonzaga

HODOŠAN u 19,00 VFranjo, Miljenko, g., Roditelji Novak, Feliks, Eva, Ivan, Katarina Mate (H)

 

SRIJEDA (22. 06.) Paulin, Ivan Fišer, Toma More

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VIvan, Marija Mikloška, g., A.Č. za Lorenu (DH)

 

ČETVRTAK (23. 06.) TIJELOVO, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 10,30 VMarija Patafta, g. i Obitelj (T) (Procesija)

Pozivam u 10,30 na Misu

prvopričesnike, sve vjeroučenike i djecu, roditelje, učitelje;

HVALA ZA ŠKOLSKU GODINU

 

PETAK (24. 06.) ROĐENJE IVANA KRSTITELJA, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAdam Molnar (30) (DP)

HODOŠAN u 9,00 VBonifacije, Ivan Vadlja, Roditelji Pandur, Ob. Vidović

Stjepan, Marija, Franjo, Lenard, Vida (H)

TURČIŠĆE (Sv. Ivan Krstitelj) u 17,00 MISA I BLAGOSLOV OBN. PILA

 

SUBOTA (25. 06.) Vilim

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Brisar (DP)

Krštenje: Valentina Špoljar (H), Samuel Brisar (DP)

 

NEDJELJA (26. 06.) 13. KROZ GODINU (Proštenje Sv. Ivana u Goričanu)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VRoditelji i Obitelj Pigac (SJ)

HODOŠAN u 8,30 VKatarina, g. Gavran,Petar,Slavko,Rod. Strahija,Ob. Kovač

ŽUPNA CRKVA u 9,30 ŽUPNA SVETA MISA