**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

(3. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (04. 01.) Anđela

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (05. 01.) Genoveva

HODOŠAN u 17,00 Ljubica Vuk, g., rod. Matija, Katarina, Josip, Dragutin Šimunić (30) (H)

 

SRIJEDA (06. 01.) TRI KRALJA

HODOŠAN u 8,00 MISA (Blagoslov vode)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Obitelj Jančec, Markač, Beti, Bajan, Toma Kramar (DP-H-Č) (Blagoslov vode)

NAPOMENA: Blag. voda:uzimati kroz godinu, ne odmah

 

ČETVRTAK (07. 01.) Rajmund

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Marija Kerovec (30) (DH)

 

PETAK (08. 01.) Severin

HODOŠAN u 17,00 Tomo Kolarić, g. (H)

 

SUBOTA (09. 01.) Hadrijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Ivan Kolarić (30) (DH)

 

NEDJELJA (10. 01.) KRŠTENJE GOSPODNJE

MILOSTINJA ZA POSTRADALE U POTRESU  

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Leonard, Jelena, Darka, Genoveva Setnik (DH)

HODOŠAN u 9,30 Vera Kolarić, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (uživo facebook)