**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

5. NEDJELJA KROZ GODINU

(7. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (08. 02.) Jeronim

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Katarina Kolarić, g. i obitelj (DH)

 

UTORAK (09. 02.) Skolastika

HODOŠAN u 17,00 Pavao,Terezija Purić, Slavko i Marija Mesarek i obitelj (H-T)

 

SRIJEDA (10. 02.) Alojzije Stepinac (Zaštitnik Biskupije)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Evica Sabolek, Dragica Krčmar (30)(T)

 

ČETVRTAK (11. 02.) Gospa Lurdska (Dan bolesnika)

ŽUPNA CRKVA u 16,30 SVETA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Ob. Mihocek, Brisar, Mirjana Vargek (P-D)

(umjesto bolesničkog pomazanja, molitve za zdravlje)

 

PETAK (12. 02.) Eulalija

HODOŠAN u 17,00 Ivan Kuhanec, g. i obitelj (H)

 

SUBOTA (13. 02.) Katarina Ricci

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Teresa Srpak (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 v Ob. Loparić, Cvetko, na čast A.Č (DH-G) Jelena Dolenec (30) (T)

 

NEDJELJA (14. 02.) 6. KROZ GODINU, Valentin

DAN BRAKA: Molitva za zaručnike i bračne partnere

ŽUPNA CRKVA u 8,00 v Ivan, g., Marija, Josip Kramar, Ivan i Marija Blažinčić (DP)

HODOŠAN u 9,30 Katarina, Štefica, g., Ivan Čemerika (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (uživo facebook)