**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

DRUGA USKRSNA NEDJELJA

(11. travnja)

 

 

PONEDJELJAK (12. 04.) Sofija

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Marija Novak, sprovodna

 

UTORAK (13. 04.) Martin I, papa

HODOŠAN u 18,00 Drago, Marija, Ivan Sabol (H)

 

SRIJEDA (14. 04.) Valerijan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Tomo Strahija, g. i obitelj (DP)

 

ČETVRTAK (15. 04.) Teodor

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Roditelji Kutnjak, Mijo Baranašić, Josip Kolonić (Č-P-SJ)

 

PETAK (16. 04.) Benedikt

HODOŠAN u 18,00 Martin Vadlja, g., roditelji Vadlja, roditelji Branilović (H-DH)     

 

SUBOTA (17. 04.) Šimun

VJERONAUK: Kada započne uživo nastava u Školama

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Ana, Antun, Terezija, Rok Kontrec, Katarina, Drago Međimurec (SJ-DK)

 

NEDJELJA (18. 04.) TREĆA USKRSNA
ŽUPNA CRKVA u 8,00 
Zlata Hegeduš, g. (Č)
HODOŠAN u 9,30 
Đuro, g., Ivan Smolek, Marija i Mijo Bartolić (H-DM)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (uživo facebook