**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

(18. travnja)

 

 

PONEDJELJAK (19. 04.) Leon

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (20. 04.) Marcijan

HODOŠAN u 18,00 V Antun Vlahek, g. i Obitelj (H)

 

SRIJEDA (21. 04.) Anzelmo

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Dragica, g., Pavao, August, Jelena Meglić (DP)

 

ČETVRTAK (22. 04.) Soter i Kajo

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Franjo Novak,g. (SJ)

 

PETAK (23. 04.) SVETI JURAJ-PATRON ŽUPE

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Đuro, Nada Božek, Stjepan, Milka Logožar, Đuro Ivković i ob., Ivan Ivković i ob., Vid Ivković (DP)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 V Marija, Matija, Magdalena Brezničar

 

SUBOTA (24. 04.) Fidelis

VJERONAUK: Firmanici: kada započne nastava u školi, a Prvopričesnici,ovaj

tjedan još ne, makar počinje nastava, jer dolaze iz pet škola, pa počekajmo još ovaj tjedan. Onda svi zajedno, ako Bog da…   

ŽUPNA CRVA u 18,00 V Dragutin Sinković-Gašparić, g. i ob.(Č)

 

NEDJELJA (25. 04.) ČETVRTA USKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Mario Čemerika,g. (P)

HODOŠAN u 9,30 V Ladislav, g., Ana, Zvonko Čemerika, obitelj Zrna (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (uživo facebook)