**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

PETA USKRSNA NEDJELJA

(2. svibnja)

 

ISPOVIJED PRIJE SVAKE MISE

 

 

PONEDJELJAK (03. 05.) Flip i Jakov

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Čemerika,rod.,braća,Marija Novak (30) (P)

 

UTORAK (04. 05.) Florijan

HODOŠAN u 18,00 VRoditelji Kuhanec i Krznar (H)

 

SRIJEDA (05. 05.) Hilarije

OSOBNA POBOŽNOST

 

ČETVRTAK (06. 05.) Irenej Srijemski

ŽUPNA CRKVA u 17,30 V Filip Blagus, obitelj Blagus, Štampar, Kocijan Borović (DP)  

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Milka, g., ob. Kramar, Pavao Vagaj, ob. Vagaj, Pintarić (Č)

 

PETAK (07. 05.) Dujam PRVI PETAK

HODOŠAN u 18,00 V Marija Blagus i roditelji (H)

 

SUBOTA (08. 05.) Marija Posrednica

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 10,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

(Vjeronauk: Po školama u Crkvi, mjerenje temperature..)

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Rea Gavez (T)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Blaž, Katarina Jasnić i ob., Đuro, Jelena Gosarić i obitelj (DP), Stjepan Lončarić (30) (Č)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Roditeljski:Prvopričesnici (1 rod.)

 

NEDJELJA (09. 05.) 6. USKRSNA-MAJČIN DAN

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Katarina, Blaž Hranjec, Franciska, Antun, Ivan Barić (H)

HODOŠAN u 9,30 V Magdalena Zrna, g.,Josip Vuk, g. i ob. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (uživo facebook)