**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

SVETKOVINA DUHOVA

(23. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (24. 05.) BDM-Majka Crkve

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Ivan Ivković, sprovodna

TURČIŠĆE u 17,00 MISA I POBOŽNOST

PALINOVEC u 18,00 V Tomo Šipuš i rod., Kata, Franjo Zelenić, Stjepan, Marija, Ivica Žvorc

 

UTORAK (25. 05.) Beda Časni

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 MISA I POBOŽNOST

HODOŠAN u 18,00 V Gregor, Franjo Blagus, Dora Blagus (30)

 

SRIJEDA (26. 05.) Filip Neri

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Ivan, Jelena Čižmešija, obitelj

 

ČETVRTAK (27. 05.) Augustin Kenteberijski

ČEHOVEC u 18,00 V Josip, Agneza, Josip, Đuro, Marija Bađari

 

PETAK (28. 05.) German

HODOŠAN u 18,00 V Željko Jurčan i roditelji, Katarina, Leonard Naranđa (H)

 

SUBOTA (29. 05.) Maksim

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan, g., Antun, Katarina, g.,Rodi, rod. Valent, Marija, brat Franjo Barić (DH)

 

NEDJELJA (30. 05.) PRESVETO TROJSTVO

PROŠTENJE U PALINOVCU

PALINOVEC u 8,00 V Dragica Horvat, Ivan Marciuš i ob.,

ŽUPNA CRKVA u 9,30 V Agneza, Gabrijel Mikloška, Barbara i Ivan Žarn (DH)

PALINOVEC u 11,00 ŽUPNA I SVEČANA SVETA MISA