**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

17. NEDJELJA KROZ GODINU

(25. srpnja)

 

 

PONEDJELJAK (26. 07.) Joakim i Ana (Zavjet)

HODOŠAN u 17,00 V Josip, Jelena Hranjec, ob., ob. Halić

ČEHOVEC u 18,00 V Tomo Kramar, g., ob. Kramar, Jančec

 

UTORAK (27. 07.) Klement Ohridski

HODOŠAN u 18,00 V Katarina, g., Stjepan Hranjec, Vladimir  Nushol (H)

 

SRIJEDA (28. 07.) Viktor I, papa

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ob. Branilović i Andročec (SJ)

 

ČETVRTAK (29. 07.) Marta

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Dragutin, g., Leonard Ivković, Dragica Vuk, Nedeljko Plakalović (DH-T-G)

 

PETAK (30. 07.) Petar Krizolog

HODOŠAN u 18,00 V Pavao, Franciska, Đuro, Mijo, Dragutin, Marija Pandur (H)

 

SUBOTA (31. 07.) Ignacije Loyolski

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Niko Kovačić (T)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Marija Strnišćak i obitelj (Č)

 

NEDJELJA (01. 08.) 18. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Nikola, Katarina, Antun, Feliks, Emilija, Đuro Kolarić (DH)

HODOŠAN u 9,30 V Josip, g., Stjepan Kučandi, Ana Kožnjak

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA