**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

24. NEDJELJA KROZ GODINU

(12. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (13. 09.) Ivan Zlatousti

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (14. 09.) Uzvišenje Sv. Križa (Sv. Križ)

HODOŠAN u 18,00 V Mijo Pandur, g., Vinko, Kata Vuk (H)

 

SRIJEDA (15. 09.) BDM Žalosna

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan, g.,Marija Gašparić, Slavica, Matija,   Franciska, ob. Gašparić (Č-CI)

 

ČETVRTAK (16. 09.) Kornelije i Ciprijan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan Švenda, g. ob., ob. Kovač (Č)

 

PETAK (17. 09.) Robert Belarmin

HODOŠAN u 18,00 V Josip, Jelena Belovari, ob. Baranašić, Jelena Lajtman (30) (H)

 

SUBOTA (18. 09.) Josip Kupertinski

TURČIŠĆE u 15,30 Blagoslov navalnog vozila DVD Turčišće

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Krštenje: Vito Dodlek (P)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Lovro Vrtarić (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Katarina Zrna, g., Dragutin, Franciska, Gregor, Margareta Držaić (DH)

HODOŠAN u 18,00 MISA: 50. godina života (vlč. Ivica Horvat)

 

NEDJELJA (19. 09.) PROŠTENJE DONJI  HRAŠĆAN

D. HRAŠĆAN u 8,00 V Katarina, ob, Novak, Sermek, Danica Mihalec, Nada David, Dragutin, g., Zvonimir, Vladimir Horvat

ŽUPNA CRKVA u 9,30 V Dragutin, g, Antun Kramar, ob. Grabant (Č)

DONJI HRAŠĆAN u 11,00 SVEČANA SVETA MISA