**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

31. NEDJELJA KROZ GODINU

(31. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (01. 11.) SVI SVETI (Dekanovec)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Augustin Kramar, g., Snježana Jebing, ob. Šipek (Č)

HODOŠAN u 9,30 V Đuro Kovač, g., Marija Magdalenić (H)

GROBLJE HODOŠAN u 14,00 BLAGOSLOV GROBLJA

GROBLJE SV. JURAJ u 15,00 BLAGOSLOV GROBLJA

 

UTORAK (02. 11.) DUŠNI DAN (Potpuni oprost)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 MISA: Vjerne mrtve, duše u čistilištu

HODOŠAN u 9,30 MISA: Vjerne mrtve, duše u čistilištu

 

SRIJEDA (03. 11.) Hubert

HODOŠAN u 17,00 MISA: Za lovce žive i pokojne

 

ČETVRTAK (04. 11.) Karlo Boromejski

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Branko Varović, g. (P), Katarina i Stjepan Koštrban (DP)

 

PETAK (05. 11.) Emerik PRVI PETAK

ISPOVIJED: KROZ TJEDAN OD UTORKA DO SUBOTE

HODOŠAN u 17,00 V Marija, Đuro Zrna, Jelena, Marija Belovari

 

SUBOTA (06. 11.) Leonard PRVA SUBOTA (Goričan)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Barbara, g., Blaž Kolarić, Petar, Andrija, Marija Barić, Lenard, Katarina Kolarić (DH)  

 

NEDJELJA (07. 11.) 32. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Milka Molnar, g. i roditelji (SJ)

HODOŠAN u 9,30 V Dragica, Marija, Mijo Sabol, ob. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA