**** Svi tjedni svete 2021. godine  ****

 

KRIST KRALJ

(21. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (22. 11.) Cecilija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA: Žive i pokojne pjevače

 

UTORAK (23. 11.) Klement I.

HODOŠAN u 17,00 V Ivan Vadlja, g., rod., braća (H)

P. CENTAR u 17,30 SASTANAK: Odbor za biranje vijećnika

 

SRIJEDA (24. 11.) Andrija Dung-Lac

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ivan Vlahek, g., Tatjana Furdi, Ljubica (30),  Ivan, Terezija Koprivec (DH)

 

ČETVRTAK (25. 11.) Katarina Aleksandrijska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ob. Rodi, Strahija (DH-DP)

 

PETAK (26. 11.) Konrad

HODOŠAN u 17,00 V Rajko Pintarić,  g. (H)

 

SUBOTA (27. 11.) Modest

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ob. Borović, Glad, Bogomolec, Josip Pavlic, g.  rod. Pavlic, Jurčec (DP-H-P-DH)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 Zlatna misa: Antun i Cecilija Grabant (Č)

 

NEDJELJA (28. 11.) PRVA DOŠAŠĆA (1. svijeća)

IZBOR NOVOG EKONOMSKOG I PASTORALNOG VIJEĆA

(ponovno upute prije svake svete mise o biranju)

ŽUPNA CRKVA u 6,00 V Ivan, sveć., Agneza, Franjo Sinković

HODOŠAN u 9,30 V Andrija, g., Veronika Blagus, Katarina i Blaž Hranjec (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

NAPOMENA:

Nedjelja, 05. 12. KLEČANJE U ŽUPI

Ponedjeljak, 29. 11. do kraja godine: UPIS MISA ZA 2022.