**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

KRŠTENJE GOSPODNJE

(9. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (10. 01.) Agaton

HODOŠAN u 7,30 V Vladimir Purić, sprovodna

 

UTORAK (11. 01.) Honorat

HODOŠAN u 17,00 V Štefanija, Ivan Matas, Zvonko i Pavao Čavlek (Č-VŽ)

 

SRIJEDA (12. 01.) Ernest

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Magdalena, Rudolf Sabol (P)

 

ČETVRTAK (13. 01.) Hilarije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Evica Sabolek, g., i ob., ob. Kolonić, Rudolf  Branilović (30) (T)

 

PETAK (14. 01.) Feliks

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Antun Švenda, g. (Č)

 

SUBOTA (15. 01.) Anastazija

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Tian Habuš (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Milka Horvat, g. (P)

 

NEDJELJA (16. 01.) 2. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Dragutin Strahija i ob.,Pavao, Dragica Meglić ob., ob. Miko (DP)

HODOŠAN u 9,30 V Veronika Kolarić, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA