**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

(30. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (31.01.) Ivan Bosco

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (01. 02.) Brigita

HODOŠAN u 17,00 V Nada Hegeduš (30) (H)

 

SRIJEDA (02. 02.) SVIJEĆNICA (Blagoslov svijeća)

HODOŠAN u 16,00 VIvan, g., ob. Zrna, Čemerika, Kata, g.,Vinko Vuk, Mijo Pandur (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Agneza Hađikan, g., Ignac Mesarić (Č-SJ)

 

ČETVRTAK (03. 02.) Blaž (Blagoslov grla i jabuka)

HODOŠAN u 16,00 V Ignac, g., Marija Andročec i rod. (H) 

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Jelena, g., Vinko Dolenec (T)

 

PETAK (04. 02.) Veronika J. PRVI PETAK

ISPOVIJED: Kroz tjedan, osim Svijećnice i Blaževa

HODOŠAN u 17,00 V Đuro, Terezija Mate, ob.,ob. Hranjec (H)

 

SUBOTA (05. 02.) Agata PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

VJERONAUK: Zdravi, ne u izolaciji, maske, plava kemijska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Franjo, Katarina Mihac, ob.,ob. Hrešć (Č)

 

NEDJELJA (06. 02.) 5. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Marija, g., Slavko, Viktor Jurčec, rod., Julijana, Mijo, g.,Pavao Kolarić i rod. (DH)

HODOŠAN u 9,30 V Anđelko Matošić, g., Klara, Josip, Antun, Terezija 

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA