**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

(20. ožujka)

 

PONEDJELJAK (21. 03.) Serapion

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Agneza Čonka, sprovodna

 

UTORAK (22. 03.) Oktavijan

HODOŠAN u 17,00 V Ivica, Marija, Ivan Blagus, rod. Purić (H)

 

SRIJEDA (23. 03.) Oton

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Nada Horvatić, Marija, Rudolf Zadravec (SJ)

 

ČETVRTAK (24. 03.) Katarina Švedska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Robert i Marija Pankasz (DP)

 

PETAK (25. 03.) BLAGOVIJEST

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 V Roza Blagus (30)

 

SUBOTA (26. 03.) Montan

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 TREĆI SINODSKI HOD ŽUPE

V Ivan Pavlic, ob., Ivan, Ruža Miličević, Pero, Marija Fajić

 

NEDJELJA (27. 03.) 4. KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Dragutin Horvat, ob. Vincek (DP)

HODOŠAN u 9,30 V Ivan Blagus, g., Doroteja, Renato Barić, rod.

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

(PRISEGA ČLANOVA PASTORALNOG VIJEĆA ŽUPE)

 

NAPOMENA:

Utorak, 29. 03. POČETAK ISPOVJEDI STARIH I BOLESNIH