**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

USKRS

(17. travnja)

 

PONEDJELJAK (18. 04.) USKRSNI PONEDJELJAK

ŽUPNA CRKVA u 8,00 ŽUPNA SVETA MISA

HODOŠAN u 9,30 VĐuro, Ivan Smolek, Marija, Mijo Bartolić (H-DM)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 VMirko Kočila, svećenik, ob. Detoni

ŽUPNA CRKVA u 12,00 Krštenje: Annamarie Telebuh (Minchen)

 

UTORAK (19. 04.) Marta

HODOŠAN u 18,00 VMartin Vadlja,g., rod., roditelji Branilović, braća, sestre (H-DH)

 

SRIJEDA (20. 04.) Agneza

ŽUPNA CRKVA u 17,30 VLeonard,g., Đuro, Jelena Ivković, Agneza Čonka (30) (DP)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VGenoveva, Darka Setnik,Jelena Zrna,g. (DH) 

 

ČETVRTAK (21. 04.) Anzelmo

EMAUS ŽUPNIKA DEKANATA

 

PETAK (22. 04.) Soter i Kajo

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 18,00 VAgneza, Andrija Purić, ob. Lepen, Pandur, Zorko 

 

SUBOTA (23. 04.) SVETI JURAJ (PROŠTENJE)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 10,30 VFranjo Novak,g. (Pozivam Firmanike)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 Večernjica i Blagoslov

 

NEDJELJA (24. 04.) 2. USKRSNA-BIJELA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMario Čemerika,g. (P)

HODOŠAN u 9,30 VIvan, Đuro, Katarina Vuk, rod. Dornik, Lovro, Katarina  Vuk, ob. Čemerika (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (Roditeljski Firmanici)