**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

(1.svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (02. 05.) Atanazije

PALINOVEC u 18,00 V Antun Čemerika, roditelji, braća

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SUSRET FIRMANIKA I RODITELJA

 

UTORAK (03. 05.) Našašće sv. Križa (Sv. Križ proštenje)

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Marija, Leonard, Marija Blagus (H)

 

SRIJEDA (04. 05.) Florijan

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Đuro, Nada Božek, Stjepan, Milka Logožar, Đuro, Ivan, Vid Ivković i obitelj (DP)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 MISA ZA VATROGASCE

(Procesija i blagoslov kipa Sv. Florijana kod župnog dvora)

 

ČETVRTAK (05. 05.) Maksim

ČEHOVEC u 18,00 VMilka Kramar,g., ob., Pavao Vagaj,g., ob., ob. Pintarić, Kata Ilijaš (30) (Č)

 

PETAK (06. 05.) Irenej Srijemski PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 18,00 V Aleksa, Marija, Dražen Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 ISPOVIJED: Firmanici, Kumovi, Roditelji

 

SUBOTA (07. 05.) Dujam PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Zdravko Krčmar, g., ob. Vidović (DH)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Krštenje: Moreno Perić iz D. Hrašćana

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA SVETE POTVRDE (Biskup)

 

NEDJELJA (08. 05.) 4. USKRSNA-DOBROG PASTIRA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan Blagus, ob., Kata, Ivan Zelenić, ob (DP)

HODOŠAN u 9,30 V Katarina, g., Blaž Hranjec, Veronika, Andrija Blagus, Franciska, Ivan, Antun Barić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA M