**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

(8. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (09. 05.) Izaija

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 V Katica, Andrija Talan, Florijan, Katarina Sabol, rod. Horvat, obitelj (P)

 

UTORAK (10. 05.) BDM Trsatska, Ivan Merz

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Magdalena Zrna, g., Ivan, Katarina Vuk, Marija Škoda (H)

HODOŠAN u 18,30 V Josip Jurmić, sprovodna

 

SRIJEDA (11. 05.) Mamercije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Marija, g., Slavko Patafta, Roza Furdi (30)(T)

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Ivan Srnec, g., ob., ob. Švenda, Josip Herman i roditelji (DP)

 

ČETVRTAK (12. 05.) Leopold Mandić

ČEHOVEC u 18,00 V Josip, Agneza, Josip, Đuro, Marija Bađari (Č)

 

PETAK (13. 05.) Gospa Fatimska

HODOŠAN u 18,00 V Ob. Krznar, Josip Vagaj (30) (H)

 

SUBOTA (14. 05.) Matija, apostol

ŽUPNA CRKVA u 9,00 ISPOVIJED: Prvopričesnika, roditelja

(Poslije ispovijedi, proba za Prvu pričest 45 minuta)

CRKVA u 15,30 Krštenje: Dorijan, Sanela, Luka, Erik Oršoš (DH), Milena i Melani Amft (H)

CRKVA u 16,00 Krštenje: Mila Barić (DH)

 

NEDJELJA (15. 05.) 5. USKRSNA  - MAJČIN DAN

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Đuro Frančić, g.,r od., ob. Brodarić, Nada Markač

HODOŠAN u 9,00 V Gregor, Franjo, g., Roza Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 MISA PRVE SVETE PRIČESTI