**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

(29. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (30. 05.) Ivana Arška (Dan Državnosti)

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 V Josip Horvat, g. (P)

 

UTORAK (31. 05.) Pohod BDM

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Katarina, Lovro, Ivan Purić, Magdalena, Bartol Vidović, Mijo, Milka Naranđa (H)

 

SRIJEDA (01. 06.) Justin

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan, g., Katarina, g., Antun Rodi,r od., Franjo Barić,   braća i sestre (DH)

 

ČETVRTAK (02. 06.) Marcelin i Petar

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Draga Zrna (30) (T)

 

PETAK (03. 06.) Karlo Lwanga PRVI PETAK

ISPOVIJED KROZ TJEDAN PRIJE SVETIH MISA

HODOŠAN u 17,00 V Josip Hađikan, g., Stjepan, Dragica Čavlek (H)

 

SUBOTA (04. 06.) Kvirin Sisački PRVA SUBOTA

CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Robert Telebuh i Antonia Novak

 

NEDJELJA (05. 06.) DUHOVI, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Milka, g., Stjepan Pandur (SJ)

HODOŠAN u 9,30 V Zvonimir Zrna,g. i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

NAPOMENA:

TIJELOVO (16. 06.) ZAHVALA ZA ŠKOLSKU GODINU