**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

DUHOVI

(5. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (06. 06.) BDM Majka Crkve

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Ivan Plevnjak, g., rod., rod. Žvorc (P)

 

UTORAK (07. 06.) Robert

HODOŠAN u 18,00 V Stjepan, g. i Vladimir Granatir (H)

 

SRIJEDA (08. 06.) Medardo

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Robert Perković, g.,ob. (SJ) Marija Blažeka (30) (Č)

 

ČETVRTAK (09. 06.) Efrem (Klečanje Goričan)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Dragutin, Katarina Međimurec, Rok, Terezija, Antun, Ana Kontrec (SJ)

 

PETAK (10. 06.) Margareta

HODOŠAN u 18,00 V Josip Jurmić (30), Katarina Nikolova (30) (H)

 

SUBOTA (11. 06.) Barnaba

KATEDRALA u 10,00 SVEĆENIČKO REĐENJE

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Stjepan Kovačić i ob., ob. Tišljarić (P)

 

NEDJELJA (12. 06.) PRESVETO TROJSTVO

PROŠTENJE U PALINOVCU

PALINOVEC u 8,00 V Ob. Horvat, Marciuš, Košak (P)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 V Kata Jurčec, g., Marija, g., Antun Blažinčić, Jelena Hobor (SJ-DK)

PALINOVEC u 11,00  ŽUPNA I SVEČANA MISA                                         

NAPOMENA:

TIJELOVO (16. 06.) ZAHVALA ZA ŠKOLSKU GODINU